Sidhuvudbild

Kontakt

Du når oss på följande sätt

Besöks-, post- och godsadressen är

LFT LAGER & FÖRVARINGSTEKNIK AB
Kraftvägen 24
196 37 Kungsängen

Telefon 08 - 511 700 30
Mail info@lftab.se

Jörgen direkt 070 - 209 52 04 eller jorgen.einar@lftab.se

Yvonne direkt 070 - 608 78 31 eller yvonne.tannlund@lftab.se

Fredrik direkt 073 - 075 40 94 eller fredrik.bernstrom@lftab.se

Senast uppdaterad 170811