LFT lager & förvaringsteknik

Begagnat

hotellpall_gang_H_ver.jpg

I samband med nyinstallationer, montage och omflyttning får vi
ofta erbjudande om att återta / köpa in begagnad utrustning.

Uppfyller utrustningen gällande normer och är i bra skick
återköps varan och erbjuds sedan våra befintliga och nya kunder.