LFT

Support

support_pa_plats.jpg

Vår "support" kan vara

- råd och synpunkter angående ett projekt.
- byggnation och montage.
- besiktning och utbildning.
- framtagande och leverans av specialprodukter

gjutning.jpg

Färdigställande av underlaget före leverans av grenställ, också en form av "support".