LFT

Finansiering

Vi erbjuder förmånliga finansieringsalternativ i samarbete med Nordic Finance.
Investera i utrustningen ni behöver, utan att belasta er likviditet.
Nordic Finance äger formellt objektet och hyr sedan ut det till er.

Fördelar
- Avgiften bokförs i takt med produktens ekonomiska livslängd.
- Kostnaden för utrustningen sprids under den period som objektet används.
- Budgetering och planering av likviditet blir enklare.

Så här går det till:
När ni fått en offert av oss vänder ni er till Nordic Finance för diskussion om hur en finansiering kan se ut. Sedan köper Nordic Finance materialet av oss. När leasingtiden är slut köper ni ut materialet för dess restvärde. Restvärdet bestäms när avtalet ska skrivas. Normal leasingtid är mellan 2 och 10 år. Leasingavgiftens nivå avgörs på materialets pris, avtalets löptid och restvärdet man kommit överens om.

För mer info. http://www.nordicfinance.com

logo_black.png