LFT

Kvalitet / Miljö

LFT KVALITETSPOLICY

- De produkter och tjänster som LFT tillhandahåller skall först och främst motsvara de förväntningar kunderna har.

- LFT skall bara marknadsföra och distribuera kvalitetsprodukter.

- LFT arbetar i huvudsak med leverantörer vars fabriker är certifierade enligt ISO 9001.

- LFT.s personal skall vara uppdaterade vad det gäller produkternas funktion, sortiment, pris och dokumentation.

- LFT arbetar i stor utsträckning med återförsäljare, därför skall vår personal alltid iakttaga sekretess vad det gäller tredje part.

-LFT.s personal har kännedom om vilka svenska och nordiska normer som gäller för de produkter vi arbetar med.

- LFT administrativa rutiner skall utan avkall motsvara god affärssed.

LFT MILJÖPOLICY

- LFT uppfyller för vår verksamhet gällande miljölagstiftning.

- Vi arbetar aktivt för att minimera vår resursförbrukning och miljöpåverkan.

- Vi eftersträvar att bara använda miljövänligt emballage.

- Mängden avfall minskas och källsorteras i de fall det är möjligt.

- Våra leveranser samlevereras för att minska belastningen på miljön.