LFT

Säkerhetsdetaljer

Skärpta krav AFS 2006:4

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:4 omfattar nya och skärpta krav på säkerheten vid användandet av arbetsutrustning. Pallställ är en utrustning som berörs.
LFT har som leverantör ett ansvar gentemot sina kunder och samarbetspartners att informera om de nya reglerna, som gäller fr.o.m 1 juli 2007.
I föreskriften AFS 2006:4, som kan laddas ner från webben, anges i bilaga A pkt. A 3.2 Pallställ och andra lagerställ vad som gäller.
Andra regler och föreskrifter som reglerar användandet av pallställ är förutom ovannämnda föreskriften AFS 2006:4 även AFS 1981:15 ”skydd mot skada genom ras” och svensk standard SS2240 ”lagerinredningar – pallställ”.

Nya kraven är, ordagrant:

1. Ett lagerställ som är avsett för varierande laster skall, på väl synlig plats, vara beständigt märkt med maxlast per sektion och maxlast per bärplan.
2. Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd.
3. Ett pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet.
4. Ett pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället (s.k. genomskjutningsskydd), om det inte är uppenbart onödigt.
Det är brukaren som har ansvaret för att bestämmelserna efterlevs.

Kommentarer:

pkt. 1 Monteringsanvisning inkl. brukarinformation och belastningsskylt bipackas numera alla leveranser från LFT.
pkt. 2 Detta är en bedömning som måste göras av brukaren i varje enskilt fall. Vi rekommenderar alltid gavel- och stolpskydd vid alla hörn, genomfarter och yttergavlar.
pkt. 3 Vi rekommenderar att samtliga ställ förankras och medlevererar därför alltid expanderbult eller s.k. multi monti skruv.
pkt. 4 Detta är en bedömning som måste göras av brukaren i varje enskilt fall. Vi kan erbjuda såväl vertikala som horisontella lösningar.

En säker genomfart

Tillräckligt bred och försedd med rasskydd och gavelskydd.

genomfart_20.jpg

Gavelskydd för dubbelgavel

Kraftigt gavelskydd för dubbelgavel h=300 mm.

gavelskydd dubbelgavel

Stolpskydd

Stolpskydd h=280 mm förankras med 4 st expander eller MultiMonti bult.
Finns nu också med h=400 mm.

STOLPSKYDD

Protect-it Stolpskydd

Fullgott skydd, godkänt enligt de nya Europeiska FEM normen 10.2.02. Bygg till önskad höjd, varje enhet 10 cm, rekomenderad höjd 30 alt. 40 cm.
Finns i gult och svart, kombinera för bästa uppmärksamhet.
Lättmonterat, kräver ingen håltagning eller verktyg för montaget.

protect-it

Protect-It Stolpskydd

Tester visar att de skyddar effektivt och klara kraftig påkörning.
Välj antal enheter och färgkombination.

stolpskydd_gul-sv-gul.jpg

Gavelskydd

Gavelskydd h=280 mm, vid dubbelgavel kan 2 st enkelskydd monteras efter varandra.

GAVELSKYDD

Komplett

Vertikalt genomskjutningsskydd som kan monteras både i enkleställ och i dubbelställ. Stolpskydd och gavelskydd typ Heavy med båge.

GENOMSKJUTNINGSSKYDD + GAVELSKYDD HEAVY

Genomskjutningsskydd

Fäste vertikalt genomskjutningsskydd med stopp. Stoppet kan även monteras på golvet.

FÄSTE VERT. GENOMSKJUTNINGSSKYDD

Heltäckande rasskydd

Ett enkelställ med rasskyddnät monterat på baksidan.

RACK-83 MED RASSKYDD