LFT

Skyddsräcke Heavy

Skyddsräcke / Påkörningsskydd

Skydd för medarbetare, ställage, övrig inredning och lokalen.

Påkörningsskador ökar markant risken för ras och personskador. Den årliga kostnaden för reperationer är ofta oväntad stor.

Tack vare vår konstruktion med en kraftig heltäckande nederdel i kombination med den löstagbara bågdelen minskar riskerna för skador vid en ev. påkörning. Notera särskilt det kraftiga vinkeljärnet nertill som både skyddar och fungerar som avbärare. Vinkeljärnet ger också möjlighet att sprida ut infästningspunktern i golvet, vilket är bra ur hållfastighetssynpunkt.

heavy_gavelskydd.jpg

Heavy som gavelskydd för pallställ.

I samband med den årliga besiktningen av pallställen kan det vara lämpligt att även kartlägga och placera ut påkörningsskydd på andra utsatta ställen, inte bara runt ställagen. Är Du osäker på vad som krävs kontrollera i arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:4, klicka här.

heavy_hornskydd.jpg

Heavy som hörnskydd för kontor.

heavy_kontorsskydd.jpg

Heavy som skydd för kontorsmodul. (Ser ut att behövas)

Med Heavy-sortimetet kan Du förbättra skyddet, avgränsa gångtrafik från trucktrafik, skydda maskiner och arbetsplatser.

heavyracke_20.JPG

Heavy som inhängnad för färdigt gods.

heavy_mot_port.jpg

Heavyskydden passar överallt.

heavy_gang_-_gavlar.jpg

Heavy som gavelskydd.

heavy_vid_rullbana.jpg

Heavy som skydd vid rullbana.

heavy_baksida.jpg

Heavy som skydd mot påkörning av pallställ.

heavy_rullbana.jpg

Heavy i lågt utförande som skydd för bandtransportör.

heavy_50_m.jpg

Heavy som skydd för baksidan på miniloadställage.