LFT

Besiktning

besik1.jpg

Här kontrolleras att stolparna står i lod och att bärplanens nedböjning inte överstiger de tillåtna värderna.

Hur ofta måste våra pallställ kontrolleras?
Måste kontrollen utföras av en auktoriserad besiktningsman?
Vem har ansvaret för att kontrollen blir gjord?

Frågorna är många, kontakta oss vi vet vad som gäller och vi kan hjälpa till med både kontroll och de efterföljande åtgärderna.