LFT

Planlösning

layoutritning.jpg

Den första kontakten handlar ofta om lagrets layout. Vi kan erbjuda våra synpunkter men även ordna kontakt med någon som nyligen byggt upp något liknande. Lyssna och lär av erfarenheten, är ett gott råd vi kan ge.