LFT

Utbildning

LFT anordnar utbildning inom områderna "ställagelära" och "säkerhet på lager".

Syftet med utbildningen är att medarbetarna på respektive lager skall bli mer medvetna om riskerna i sin arbetsmiljö.

Utbildningen sker oftast ute på företaget där man kan konkretisera frågorna kring den egna utrustningen och miljön.

Priset för utbildningen varierar beroende på omfattning, antalet deltagare, företagets läge m.m. Begär därför offert.