LFT

Montageanvisning

Montageanvisning hyllställ HI-280

Hyllställ HI-280 är lättmonterat. Monteringen sker utan skruv/mutter och hyllplanen hängs upp utan lösa hyllbärare, ryggstagningen är integrerad i hyllbalken som är en del av hyllplanet.

Nästan alla kunder väljer att få gavlarna sammansatta före leverans. Merkostnaden betalar sig direkt när montaget på plats startar.

Montageanvisning vanliga stationära sektioner,
mont.anv. HI-280.

Komplett montageanvisning, kompl. mont.anv. HI-280.

Montageanvisning hyllställ S-90

Ett klassiskt montagearbete med detaljer som skruvas ihop och hyllplan som hängs upp på särskilda hyllbärare. Stagningen i sidled sker antingen med ryggkrysstagning eller heltäckande ryggplåtar.

Montageanvisning vanliga stationära sektioner,
mont.anv. S-90

Montageanvisning universalställ U-90

Gavlar som skruvas ihop och bärbalkar som hängs upp till stolpen och säkras med en särskilda balksäkring.
Vid normalt användande behövs ingen ryggstagning.

Montageanvisning universalställ, mont.anv. U-90.

Montageanvisning pallställ P-90

Pallställ P-90 är ett s.k. tvåkomponentställ (gavlar och bärplan) som normalt monteras utan särskild ryggstagning.

Spara tid!

Vi kan leverera färdigmonterade gavlar, det kostar något mer i frakt och montage men spar en massa tid när montaget på plats skall sättas igång.

Notera de nya reglerna från Arbetsmiljöverket, klicka här.

Montageanvisning pallställ, mont.anv. P-90.

Montageanvisning grenställ G-90

Grenställ G-90 levereras i delar för ihopmontering på uppställningsplatsen.

Följ montageanvisningen noga.

Montageanvisnming grenställ, mont.anv. G-90.